blog-logo

By

Vad vet jag om politisk manipulation?

Det lilla som jag vet personligen om hjärntvätt, masshypnos, manipulation, inskränkthet och indoktrinering är helt baserat på egna erfarenheter!

Jag lärde mig nämligen hur det fungerade då jag själv var engagerad inom Socialdemokraterna. Under denna perioden på 8 år så sökte jag bara efter information som bekräftade det som jag själv redan trodde på, och även information som bekräftade att det som mina politiska motståndare stod för var felaktigt. Men jag förnekade och bortsåg samtidigt all den information som inte passade in eller talade för min dåvarande linje som jag var väl indoktrinerad att tro var den rätta för att passa in i det Socialdemokratiska tänket.

Det var först efter sveket mot Håkan Juholt som jag började tänka självkritisk, och började ifrågasätta allt som jag egentligen trodde på, och efter detta så började mitt sökande av vad som egentligen är sant.

Jag märkte snart att medlemmarna för samtliga politiska partier troligtvis också sitter på olika förljugna sanningar, där alla tror att dom själva har rätt i allt, och att alla andra har fel.

Jag insåg då att politik inte är lösningen på problemen som vi ser idag, så jag började söka svar inom filosofin och det spirituella. Och även om jag inte fick några konkreta svar på vad sanningen är, så kom jag i kontakt med begrepp som det ”metakognitiva tänkandet”, och lärde mig även flera olika sätt att granska saker utifrån ett mer objektivt och neutralt sätt.

Därefter så började jag att söka efter så många versioner och vinklingar som möjligt av varje enskild frågeställning som jag kunde hitta, för att sedan kunna dra paralleller mellan olika begrepp, för att därefter i alla fall kunna närma mig någon form av riktning i mitt sanningssökande.

Jag har dock inte kommit så pass långt än i mitt sökande att jag kan bestämma vad som är sant eller inte. Men tro mig, jag har hittat många mönster som tyder på att stora lögner och mycket höga spel förekommer inom både svensk och världslig politik. Och detta hade jag aldrig sett såhär tydligt om jag inte hade tagit steget upp från politiken till en sannare nivå av sökande!

För det som jag har lärt mig är att Moderater har sin version av sanningen, medan Socialdemokrater har sin version. Precis som att Islam har sin version av sanningen, medan Judendomen och Kristendomen har sin version, och så vidare…

Jag tror på att söka svar överallt, och sedan förhålla sig så neutralt som möjligt, så att all information som man hittar om alla världsliga begrepp blir en potentiell sanning eller lögn. Det som sedan blottar en möjlig helhetsbild är när man granskar alla potentiella sanningar och lögner parallellt. Detta görs genom att man granskar all information först neutralt, men sedan även försöker tolka all information efter vilka möjliga tänkbara syften informationen skulle kunna vara vinklad för att passa olika tänkbara syften.

Så min slutsats är att sanningen är konstant. Men när man sätter ner sitt ankare i det egna sökandet, så har man förmodligen bara skapat en ny lögn. Så bestäm aldrig vad som är sant eller inte, då ljuger ni bara för er själva!

– Jimmy Holmevi

By

Sverige bygger murar mellan sina medborgare

Berlinermurens fall? Fira?? Nja, Sverige bygger ju osynliga murar varje dag. Och syftet är någon vill att du skall bli någon annans fiende. Låt dig inte luras, för allt det som du ser som verklighet idag är inget annat än ett väldigt högt spel, både politiskt, socialt, massmedialt, psykologiskt och spirituellt.

Sverige håller på att förklara krig mot sitt eget folk, och FN håller på att förklara krig mot världens folk. Den enda lösningen är att vi vägra acceptera barriärerna som etablissemanget bygger upp runt oss. Vi sätter oss själva i en allt djupare karantän för att skydda oss, detta som om våran medmänniskor vore våra fiender!

Det är dags att världens folk enas och börjar slåss emot det massiva förtryck som just nu försöker att vända oss alla mot varandra!

Det är dags att vi kräver tillbaka vår makt som människor att åter få bestämma över våra egna liv!

Det är dags att vi kräver sanningen från de dunkla makter som styr våra folkvalda ledare från kulisserna!

Det är dags att mänskligheten vaknar, att mänskligheten hittar det sanna ljuset, att mänskligheten slutar upp med att famla i blindo!

Det är dags att människan söker svar på alla sina frågor, istället för låta sig matas med svar från den som vill ha makten och kontrollen över mänskligheten!

Tiden för mänskligheten är nu, och valet står mellan sanningen och döden…

Kom ihåg att alla människor som du idag tror är dina fiender, är detta enbart för att det tjänare någons agenda… Så bryt alla barriärer, enas, organisera er, för om vi inte enas som ett starkt världsligt folk inom kort, så är vi alla i mycket stor fara!

By

Antipropaganda är en brist argument

Till alla er politiker som sprider antipropaganda om era politiska motståndare, detta istället för att prata om egna lösningar och visioner. Era motståndare borde tacka er djupt, detta eftersom att ni ger bort många av era egna väljare till de partier som ni försöker misskreditera.

Rikets medborgare är tyvärr smarta nog att inse att all antipropaganda är ett uttryck för desperation, och det är således en tydligt indikation på att det egna skeppet håller på att sjunka!

– Jimmy Holmevi

By

Låt inte politiken få sätta normen!

Om man tittar i Sverige på det politiska klimatet och på hur debatten förs idag, så är nivån så pass låg att jag uppriktigt blir orolig att detta beteendet kanske kan bli det som i framtiden sätter normen för den vanliga medborgaren om hur vi behandlar varandra som medmänniskor…

– Jimmy Holmevi

By

Låt din demokratiska röst spegla din egen sanning!

Propaganda, hjärntvätt och masshypnos är till alla politiska partiers fördelar och nackdelar! Så jag tänker inte uppmana någon till att ta något speciellt ställningstagande.

Men fundera gärna lite på vem du själv är, vad du själv vill, och hur du själv vill att världen omkring dig ska se ut. Vad behöver du ta reda på för fakta för att kunna rösta utifrån dig själv och din egen vilja? Sök alla svaren som du behöver till ditt ställningstagande på egen hand, och försök att bortse från det enorma bruset av spretande åsikter genom att inte låta dig distraheras och ledas vilse.

Valet är ditt, och enbart ditt, så tänk själv, och rösta utifrån dig själv. På så sätt så blir din röst alltid rätt, oavsett vad du röstar på!

– Jimmy Holmevi

By

Varför inte hjälpa SD med sin ”Nolltolerans mot Rasism”?

Det bästa för Sverige vore väl att bara fortsätta med rensa upp i SD med hjälp deras ”nolltolerans”? För om nu media fortsätter att granska SD i sömmarna, och om de andra partierna fortsätter att peka på det som anses vara det verkligt ”rasistiska”, och det som faktiskt strider emot SD:s egen ”Nolltoleransen mot Rasism”, så borde väl rasismen inom SD på sikt elimineras?

Och en rensning av rasister inom SD skulle lyckas, så skulle väl det kunna innebära att det inte längre skulle finnas kvar något ”rasistiskt” parti alls i riksdagen?

Problemet är dock att de andra partierna inte vill att SD ska kunna rentvå sig från den befintliga rasiststämpeln, detta eftersom att just ordet ”rasist” nästan är det enda argumentet som idag brukas i debatter mot SD. Och visst blir det jobbigt om man ska behöva ”tänka efter” när man debatterar med ännu en politiska motståndare…

– Jimmy Holmevi

By

Stefan lider i budgettider!

Är det inte konstigt är att man till vilket pris som helst har valt att frysa ut ett tydligt utryck för ett politiskt missnöje i Sverige? Detta ända tills man inser att samma missnöje har växt sig så pass stort att det faktiskt har fått politiska konsekvenser. Men att sedan helt plötsligt förvänta sig att de som man har frusit ut ska samarbeta för att rösta igenom ens budget, för att sedan direkt efter detta fortsätta med samma utfrysning igen är i mina ögon ett väldigt motsägelsefullt och konstigt resonemang.

Som sagt, ta gärna ställning om att samarbeta med SD eller inte, men bli inte förvånad om detta ställningstagandet blir ömsesidigt!

Jag vill avlutningsvis tillägga att jag själv aldrig har röstat på SD, men jag lämnade mitt engagemang inom Socialdemokraterna nyligen på grund av just missnöje…

– Jimmy Holmevi

By

Åsa Romson vs Annie Lööf

Jag tycker att Åsa Romson och Annie Lööf skulle bli programledare, och programledaren i det här klippet skulle bli politiker. Programledaren här kan ju hålla käft och lyssna, och det är en merit som många politiker saknar!

Däremot verkar våra politiker vara duktiga på att leda program, så länge det blir på deras eget sätt! 🙂

– Jimmy Holmevi

By

Varför är inte den svenska debatten konstruktiv?

Jo, så här är det, att i mitt inlägg på Facebook igår ”Lite tankar om SD” så blev det en väldigt meningslös och otrevlig diskussion i slutet av kommentarerna. En diskussion med tråkiga påhopp som i mina ögon inte ledde till att den ena gjorde den andra klokare, eller tvärt om…

Som en liten tankeställare så skrev jag följande:

Det är just detta som är problemet med den svenska debatten…

Folk tycker olika, och folk med olika uppfattningar hämtar information och propaganda från sina respektive håll…

När det sedan blir debatt eller diskussion så kommer alla fragment fram för att bevisa och understryka att man har rätt…

Men det är inte så enkelt!

Olika teorier och åsikter som en person bär på kan inte påtvingas någon annan…

Ett problem är att många inte är kritiska till sin egen ideologi, sin egen nyhetskälla, eller sitt eget sätt att tolka saker och ting…

I min egen resa för att arbeta mig närmare någon sanning så har jag satt en parantes runt exakt allt som jag har lärt mig att tolka som sant genom livet… Därefter började jag söka ny information ifrån alla tänkbara källor, både från filosofin, världspolitiken, vetenskapen, olika religioner, media, fria medier för att sedan samla alla mina gamla och nya kunskaper och teorier, utan att döma dom som falska eller sanna oavsett var de kommer ifrån…

Och genom att sedan analysera, granska och tolka all information i sin helhet, samtidigt som man hela tiden jagar ny information ger en helt annan syn på verkligheten och hur saker och ting hänger samman…

Viktigt är även att man kollar alla utforskade verklighetsteoriers motsatser, så att man aldrig dömer någon utan att ställa sig i den personens skor…

Vi har alla olika livsresor, barndomar, upplevelser i skolan, politiska motiv, filosofiska grunder, så döma någon är i regel alltid fel…

Men genom att söka sanningen utifrån så många perspektiv som möjligt, innan man sedan använder sin intuition och analytiska förmåga för att bilda sig en ny uppfattning skapar visdom…

Att bara utgå ifrån sitt eget synsätt skapar ju bara konflikter utan någon som helst konstruktiv dialog när man pratar med folk som har ett helt annat synsätt…

Det är i en sådan dialog inte den ena eller sen andras uppgift att försöka övertala sin opponent, utan att delge sin syn, och ta till sig vad den andra tycker…

En konflikt om två ställningstagande ger inget till någon, man kan däremot byta fragment och kunskaper med varandra. Men det ärliga och spirituella sökandet av den yttersta sanningen är upp till var och en!

Det egna sökandet är alltså ens eget ansvar…

För erkänn att det blir problematiskt när 10 personer med 10 olika åsikter alla tror att just dom har facit i sin hand???

– Jimmy Holmevi

By

Lite tankar om SD

1889 grundades SAP (Socialdemokraterna)…

32 år senare, år 1921 så fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens Institut för Rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion som undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd…

1988 grundades SD (Sverigedemokraterna)

24 år senare, år 2012 så meddelar Jimmie Åkesson att det blir nolltolerans mot rasism inom partiet. Visserligen så finns det troligtvis en hel del att göra i partiet på den punkten, och lättare blir det inte av att medias bild av partiet lockar till sig en hel del folk med åsikter som strider mot nolltoleransen…

Om man jämför SD och S utveckling från när båda partierna grundades så måste jag ändå säga att det ser lovande ut för SD…

I min mening så är det ganska ointressant att man hittar en hel det folk som strider mot nolltoleransen i nuläget i SD, och jag skulle snarare bli förvånad om det inte skulle dyka upp fler så kallade rötägg. Vad jag tycker kommer bli mer intressant är att se vad SD faktiskt kommer att vidta för åtgärder mot representanter som ertappas med att strida mot denna nolltolerans…

Om denna nolltolerans nu skulle fungera, så skulle SD mycket väl kunna bli ett självsanerande parti. Och att införa en nolltolerans tyder i mina ögon på en sund självkritik och en tydlig vilja att förbättras!

Jag är inte själv anhängare av SD, men ska faktiskt intressant att följa partiets utveckling, och se hur partiet ser ut om 10-15 år…

För att kunna gå från vad SD en gång var, till nolltolerans mot rasism på så pass kort tid är ett stort framsteg. Och alla ökningar i väljarstöd, trots att media, andra partier, och många andra motarbetar partiet så pass hårt är faktiskt en prestation…

Även om jag inte själv är anhängare av SD, så tycker jag det känns lite olustigt att se alla valplakat som står längs vägen när jag går till jobbet, utom SDs båda plakat som ligger nersparkade…

Och till alla er som sparkar ner plakaten, jag tror inte det leder till att färre röstar på SD, snarare tvärt om!

Det är samtidigt komiskt att se hur SD anpassar sig mer och mer till att försöka bli ett demokratiskt parti, medan andra motarbetar partiet med fler och fler antidemokratiska metoder… Som vissa uttalanden jag sett på flera håll här på facebook, till exempel, ”Om du ska rösta på SD, ta bort mig som vän”…

När blev folks val andra människors angelägenhet?

Nä, rösta för eller emot SD, bestäm själva… Men låt det demokratiska systemet får avgöra, inte människors rädsla för vad grannen, vännerna eller föräldrarna tycker!

– Jimmy Holmevi