blog-logo

By

Sverige bygger murar mellan sina medborgare

Berlinermurens fall? Fira?? Nja, Sverige bygger ju osynliga murar varje dag. Och syftet är någon vill att du skall bli någon annans fiende. Låt dig inte luras, för allt det som du ser som verklighet idag är inget annat än ett väldigt högt spel, både politiskt, socialt, massmedialt, psykologiskt och spirituellt.

Sverige håller på att förklara krig mot sitt eget folk, och FN håller på att förklara krig mot världens folk. Den enda lösningen är att vi vägra acceptera barriärerna som etablissemanget bygger upp runt oss. Vi sätter oss själva i en allt djupare karantän för att skydda oss, detta som om våran medmänniskor vore våra fiender!

Det är dags att världens folk enas och börjar slåss emot det massiva förtryck som just nu försöker att vända oss alla mot varandra!

Det är dags att vi kräver tillbaka vår makt som människor att åter få bestämma över våra egna liv!

Det är dags att vi kräver sanningen från de dunkla makter som styr våra folkvalda ledare från kulisserna!

Det är dags att mänskligheten vaknar, att mänskligheten hittar det sanna ljuset, att mänskligheten slutar upp med att famla i blindo!

Det är dags att människan söker svar på alla sina frågor, istället för låta sig matas med svar från den som vill ha makten och kontrollen över mänskligheten!

Tiden för mänskligheten är nu, och valet står mellan sanningen och döden…

Kom ihåg att alla människor som du idag tror är dina fiender, är detta enbart för att det tjänare någons agenda… Så bryt alla barriärer, enas, organisera er, för om vi inte enas som ett starkt världsligt folk inom kort, så är vi alla i mycket stor fara!

By

Bibeln är en mycket smart bok!

Efter att ha studerat bland annat Skapelseberättelsen och Uppenbarelseboken under en tid, så står det allt mera klart för mig vad Bibeln egentligen är, hur den bör läsas, och hur jag tror att den egentligen skall tolkas.

I berättelsen om Adam och Eva så finns det två träd, det ena är livets träd och det andra är kunskapens träd, varav kunskapens träd bär en förbjuden frukt som gud förbjuder Adam och Eva att äta av, annars så skall dom ”döden dö”.

Och som alla vet så sitter ormen i kunskapens träd och lovar Adam och Eva att om de äter av dess frukt så skall dom bli som gud och förstå skillnaden mellan gott och ont, så Adam och Eva förfördes att äta av frukten.

Den förbjudna frukten är lögner, och dessa lögner heter kunskaper. Genom att välja kunskapen så valde Adam och Eva bort sanningen, vars frukt växer på livets träd, och denna frukten består av den rena och sanna kärleken.

Men vad vill Bibeln lära oss av detta? Jo, dels så handlar det om att vi skall förstå vad kunskap är, och hur kunskap förgiftar människor och vänder människor mot varandra, men även mot sig själva.

Kunskapen kan vara sann, men även falsk, och därför skall man aldrig låta kunskapen dominera över kärleken. Notera att kunskaper finns i alla filosofier, religioner, skolor, nyheter, ideologier, ismer och så vidare, och att alla kunskaper sätter upp olika normer och förhållningssätt för hur man skall vara, göra, tycka och tänka. Och det uppstår mycket stora problem i världen när någons valda kunskaper strider mot andras valda kunskaper.

Vad är då meningen med historien om Adam och Eva? Vad är det vi egentligen ska lära oss? Jo, historien lär oss hur vi skall förhålla oss till just kunskaper, och att vi inte skall låta oss förgiftas av dessa, eller låta kunskapen leda oss i den riktning som kunskapen pekar ut åt oss, utan att vi istället måste tänka utefter det enda sanna, nämligen kärleken, den inre magkänslan och intuitionen som livets träd symboliserar.

Det är därför bibeln är så pass missförstådd, och att det finns så många olika tolkningar av den. De flesta tolkar nämligen Bibeln och allt annat informationsflöde i vårt samhälle med att inte ha ett neutralt hållningssätt till alla olika kunskaper som flödar. Många läser just kunskaperna, och försöker med logik och vetenskap utröna vad som är sant och vad som är falskt. Och när slutligen konflikter och krig blir resultatet så tror man ändå att kunskapen som man slåss för är den enda sanna, och detta tror jag är historiens största lögn, då krig inte skulle existera om människor hade levt i den sanna kärleken.

Men problemet är att världen är så pass mycket mer komplicerad än vad vetenskapen och logiken någonsin kommer kunna förstå sig på. Men det spelar ingen roll, för det finns ett bättre, enklare och sannare sätt att förhålla sig till kunskaper. Som sagt, försök att alltid förhålla dig neutralt till alla kunskaper, bli inte arg för att folk har avvikande uppfattning än din egen. Sträva efter att aldrig låta dig bli arg mer på något överhuvud taget, för vrede är nämligen ett tecken på att man är förgiftad av just kunskap.

Hur vet man då vad som är rätt eller fel? Jo, det är mycket enklare än vad man kan tro, för om man bara bestämmer sig för att börja leva efter livets träd och lämna kunskapens träd i skymundan, så kommer livet gå in i en helt ny fas. Och det bästa sättet är att ta till sig alla kunskaper som man möter helt neutralt, och att aldrig mer låta sig frestas att provoceras eller hamna i disharmoni baserat på vad kunskaperna säger. Detta arbete kan ta tid, men när man har lärt sig att förhålla sig neutralt till alla kunskaper så kan man bygga sig en karta av alla kunskaper som man har samlat, och genom att sedan beskåda dessa kunskaperna på distans istället för att låta sig förgiftas av dessa, så kommer du förstå att alla dessa kunskaperna är den största anledningen till allt hat och alla konflikter som finns på jorden.

Så försök fortsättningsvis att använda dina kunskaper för att kunna förstå din medmänniska istället för att hata. Försök att använda argument för att förklara hur du tänker istället för att försöka krossa en oliktänkande. Folk av andra åsikter och uppfattningar behöver nämligen inte vara godare eller ondare än dig själv, även om uppfattningen är totalt motsatt.

Det som däremot är viktigt för att kunna leva i det sanna är hur du känner inom dig. För om det är så att du lever ditt liv enligt livets träd och dess filosofi så kommer du att känna det tydligt, nämligen att du alltid kommer att bära med dig en inre frid, ro och harmoni. Så om någon i framtiden har en uppfattning som du inte delar så kommer med din nya insikt aldrig mera att bli arg, irriterad, ledsen eller sårad, detta eftersom att du förstår att personen i fråga besitter just en kunskap, men utan att ha samma neutrala förhållningsätt till kunskaper som du själv lärt dig leva efter.

Gör ett försök, testa att sluta reagera negativt på människors uppfattningar, och försök att istället sträva efter att uppnå total inre harmoni i alla lägen. Det är nämligen genom att lära ut den här förståelsen som alla de kunskaper som du kämpar emot idag kommer kunna besegras. Detta samtidigt som du dödar dina egna kunskaper som gör att andra försöker bekämpa dig idag. Det är nämligen inte tron, tyckandet, tänkandet, åsikten eller ställningstagandet som är det onda, utan bristen på respekt och tolerans för oliktänkande.

Hjälp till och kämpa för en bättre värld genom att hitta det sanna ljuset i dig själv. När du har hittat detta ljus så kan du hjälpa till och tända det sanna ljuset överallt där du rör dig i världen!

– Jimmy Holmevi

By

Maskrosbarn ser storheten i det lilla

Jag bär en övertygelse om att maskrosbarn som har fått tränga igenom asfalt och betong till sist upplever solens strålar som bra mycket varmare och ljusare än de barn som är födda i solen och därmed tar den för given!

– Jimmy Holmevi