blog-logo

By

Vad är ”blockpolitik” för något?

Blockpolitik är en idé som bygger på att makten fördelas mellan två block inom det demokratiska systemet. Denna idé bygger på att befolkningen tilldelas något som kallas för rösträtt, vilken gör medborgarna till väljare, så att de via sina röster kan balansera maktfördelningen mellan de två existerande blocken.

Tanken med den här typen av politiska system är att den som är missnöjd ska kunna byta sida och rösta på det motsatta blocket. Och när människor inte är nöjda med något av de två alternativen, så har man skapat någonting som så vackert heter ”blank röst”, och den rösten ger en möjlighet för väljaren att inte behöva bidra till balansfördelningen alls mellan blocken, men att individen ändå kan ta sitt  samhällsmedborgerliga demokratiska ansvar.

Men det finns ett faktum som den som en gång designade blockpolitiken inte verkar ha räknat med, och det är resultatet av detta faktum som vi tydligt ser idag. Och vad är det som vi egentligen ser? Jo, det vi ser nu är att det har skapats ett parti som inget av partierna från de två befintliga blocken vill att samarbeta med. Och det är ett ställningstagande som i sig varken är rätt eller fel, detta eftersom att det är upp till varje parti att baserat på sin egen ideologi att ta ställning till hur väl andra partier passar in i deras egna samhällssyn.

Men idag så börjar den nya situationen skapa allt större problem, detta eftersom det ensamma partiet har utvecklats och växt. Och trots att detta ensamma partiet likt många andra partiet har rötter som med all rätt kan ifrågasättas, så har det med tiden tonat ner mycket av det som inte ansågs vara rumsrent och låtit anpassa sin profilering mer efter det demokratiska systemets normer och ramar, men utan att för den delen ta bort huvudfrågan från sitt partiprogram som fortfarande provocerar många.

Problemet med blockpolitiken visade sig på allvar när resultatet i senaste valet blev oväntat för många, detta eftersom att det ensamma partiet hade växt mer än vad någon trodde ens var möjligt. En anledning till detta kan vara att många väljare från den växande skaran av blankröstare som har genererats av ett allt djupare missnöje, har kommit på att man lika gärna kan ge stöd till det nya partiet som även nu även har kommit att bli det tredje politiska blocket.

En trolig anledning till att många väljare ger sin röst till det nya ”tredje blocket” kan vara ett sätt att försöka göra det som annars hade blivit en blankröst, till en röst där deras missnöje kan få ett tydligt genomslag i realiteten. Och detta har idag slutat med att folkets missnöje har fått politiska konsekvenser, och detta ger signaler att medborgaren för första gången via sitt missnöje kan blockera hela det politiska systemet.

Det som har hänt just nu är ett unikt läge, och det är ett läge som politiker från alla tre blocken anklagar varandra för att ha skapat. Men den här situationen är lika mycket ”ingens fel” som det är ”allas fel” dessvärre, och tro mig inte, lösningen är inte smutskastning och billigt valfläsk. Det som alla partier borde börja ta ansvar för nu, är sina egna förmågor att på allvar börja försöka lyssna på sina väljare, detta istället för att försöka sätta olika hemska etiketter på sina politiska motståndare. Det är dags att börja prata om lösningar på problem, istället för att prata om problemet med andras politik. Kom ihåg, att om väljaren hade varit nöjd med något av de båda första blocken, så hade inte fler block skapats, som nu i sin tur blockar hela det politiska systemet.

Det som vi ser nu är ingen demokratisk kris, utan detta är bara en stark markering från väljaren att det finns saker som inte är till den allmänna medborgerliga belåtenheten. Detta är ett starkt bevis på att det faktiskt går att ge politiker en tankeställare som väljare. Nu är det politiska läget låst, och det är nu upp till alla politiska partiet att presentera sina lösningar och handlingsplaner som får alla vanliga väljare att åter kunna känna trygghet och stabilitet för rikets framtid inför nästa val!

– Jimmy Holmevi

By

Låt din demokratiska röst spegla din egen sanning!

Propaganda, hjärntvätt och masshypnos är till alla politiska partiers fördelar och nackdelar! Så jag tänker inte uppmana någon till att ta något speciellt ställningstagande.

Men fundera gärna lite på vem du själv är, vad du själv vill, och hur du själv vill att världen omkring dig ska se ut. Vad behöver du ta reda på för fakta för att kunna rösta utifrån dig själv och din egen vilja? Sök alla svaren som du behöver till ditt ställningstagande på egen hand, och försök att bortse från det enorma bruset av spretande åsikter genom att inte låta dig distraheras och ledas vilse.

Valet är ditt, och enbart ditt, så tänk själv, och rösta utifrån dig själv. På så sätt så blir din röst alltid rätt, oavsett vad du röstar på!

– Jimmy Holmevi

By

SD sänker Stefan Löfvens budget

Idag så är det många som är arga på att det folkliga missnöjet på ett demokratisk sätt äntligen har lyckats röra om rejält i grytan…

Varför så arga? Är inte demokrati roligt längre??

– Jimmy Holmevi

By

Vad är en Demokrati?

En Demokrati är:

1. Som en ulv i fårakläder…

2. Som en totalitär regim bakom utopiska charader…

3. Något möjliggör att man ändå kan ha en kung, men då mest som en ball grej…

4. Ditt val av de alternativen som etablissemanget ger dig…

5. Ett hav för blåögda fiskar…

6. En illusion där alla tror att rättvisan segrar…

Kom gärna med fler alternativ! Det mest demokratiska är att alla får vara med och bestämma vad demokrati egentligen är!

– Jimmy Holmevi

By

Lite tankar om SD

1889 grundades SAP (Socialdemokraterna)…

32 år senare, år 1921 så fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens Institut för Rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion som undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd…

1988 grundades SD (Sverigedemokraterna)

24 år senare, år 2012 så meddelar Jimmie Åkesson att det blir nolltolerans mot rasism inom partiet. Visserligen så finns det troligtvis en hel del att göra i partiet på den punkten, och lättare blir det inte av att medias bild av partiet lockar till sig en hel del folk med åsikter som strider mot nolltoleransen…

Om man jämför SD och S utveckling från när båda partierna grundades så måste jag ändå säga att det ser lovande ut för SD…

I min mening så är det ganska ointressant att man hittar en hel det folk som strider mot nolltoleransen i nuläget i SD, och jag skulle snarare bli förvånad om det inte skulle dyka upp fler så kallade rötägg. Vad jag tycker kommer bli mer intressant är att se vad SD faktiskt kommer att vidta för åtgärder mot representanter som ertappas med att strida mot denna nolltolerans…

Om denna nolltolerans nu skulle fungera, så skulle SD mycket väl kunna bli ett självsanerande parti. Och att införa en nolltolerans tyder i mina ögon på en sund självkritik och en tydlig vilja att förbättras!

Jag är inte själv anhängare av SD, men ska faktiskt intressant att följa partiets utveckling, och se hur partiet ser ut om 10-15 år…

För att kunna gå från vad SD en gång var, till nolltolerans mot rasism på så pass kort tid är ett stort framsteg. Och alla ökningar i väljarstöd, trots att media, andra partier, och många andra motarbetar partiet så pass hårt är faktiskt en prestation…

Även om jag inte själv är anhängare av SD, så tycker jag det känns lite olustigt att se alla valplakat som står längs vägen när jag går till jobbet, utom SDs båda plakat som ligger nersparkade…

Och till alla er som sparkar ner plakaten, jag tror inte det leder till att färre röstar på SD, snarare tvärt om!

Det är samtidigt komiskt att se hur SD anpassar sig mer och mer till att försöka bli ett demokratiskt parti, medan andra motarbetar partiet med fler och fler antidemokratiska metoder… Som vissa uttalanden jag sett på flera håll här på facebook, till exempel, ”Om du ska rösta på SD, ta bort mig som vän”…

När blev folks val andra människors angelägenhet?

Nä, rösta för eller emot SD, bestäm själva… Men låt det demokratiska systemet får avgöra, inte människors rädsla för vad grannen, vännerna eller föräldrarna tycker!

– Jimmy Holmevi

By

Svensk politik på sandlådans nivå

Istället för att svara på frågan på om man själv har en lista, så skrattar man hellre åt motståndarens lista. När man skrattat klart så kommer samma fråga igen. Och då skrattar man igen ännu högre och vänder frågeställaren ryggen?

Svensk politik och demokrati började redan i sandlådan…

Aftonbladet TV: Stefan Löfven om Fredrik Reinfeldt, ”Han hade en toarulle med lite gott och blandat på”

– Jimmy Holmevi