blog-logo

By

Bibeln är en mycket smart bok!

Efter att ha studerat bland annat Skapelseberättelsen och Uppenbarelseboken under en tid, så står det allt mera klart för mig vad Bibeln egentligen är, hur den bör läsas, och hur jag tror att den egentligen skall tolkas.

I berättelsen om Adam och Eva så finns det två träd, det ena är livets träd och det andra är kunskapens träd, varav kunskapens träd bär en förbjuden frukt som gud förbjuder Adam och Eva att äta av, annars så skall dom ”döden dö”.

Och som alla vet så sitter ormen i kunskapens träd och lovar Adam och Eva att om de äter av dess frukt så skall dom bli som gud och förstå skillnaden mellan gott och ont, så Adam och Eva förfördes att äta av frukten.

Den förbjudna frukten är lögner, och dessa lögner heter kunskaper. Genom att välja kunskapen så valde Adam och Eva bort sanningen, vars frukt växer på livets träd, och denna frukten består av den rena och sanna kärleken.

Men vad vill Bibeln lära oss av detta? Jo, dels så handlar det om att vi skall förstå vad kunskap är, och hur kunskap förgiftar människor och vänder människor mot varandra, men även mot sig själva.

Kunskapen kan vara sann, men även falsk, och därför skall man aldrig låta kunskapen dominera över kärleken. Notera att kunskaper finns i alla filosofier, religioner, skolor, nyheter, ideologier, ismer och så vidare, och att alla kunskaper sätter upp olika normer och förhållningssätt för hur man skall vara, göra, tycka och tänka. Och det uppstår mycket stora problem i världen när någons valda kunskaper strider mot andras valda kunskaper.

Vad är då meningen med historien om Adam och Eva? Vad är det vi egentligen ska lära oss? Jo, historien lär oss hur vi skall förhålla oss till just kunskaper, och att vi inte skall låta oss förgiftas av dessa, eller låta kunskapen leda oss i den riktning som kunskapen pekar ut åt oss, utan att vi istället måste tänka utefter det enda sanna, nämligen kärleken, den inre magkänslan och intuitionen som livets träd symboliserar.

Det är därför bibeln är så pass missförstådd, och att det finns så många olika tolkningar av den. De flesta tolkar nämligen Bibeln och allt annat informationsflöde i vårt samhälle med att inte ha ett neutralt hållningssätt till alla olika kunskaper som flödar. Många läser just kunskaperna, och försöker med logik och vetenskap utröna vad som är sant och vad som är falskt. Och när slutligen konflikter och krig blir resultatet så tror man ändå att kunskapen som man slåss för är den enda sanna, och detta tror jag är historiens största lögn, då krig inte skulle existera om människor hade levt i den sanna kärleken.

Men problemet är att världen är så pass mycket mer komplicerad än vad vetenskapen och logiken någonsin kommer kunna förstå sig på. Men det spelar ingen roll, för det finns ett bättre, enklare och sannare sätt att förhålla sig till kunskaper. Som sagt, försök att alltid förhålla dig neutralt till alla kunskaper, bli inte arg för att folk har avvikande uppfattning än din egen. Sträva efter att aldrig låta dig bli arg mer på något överhuvud taget, för vrede är nämligen ett tecken på att man är förgiftad av just kunskap.

Hur vet man då vad som är rätt eller fel? Jo, det är mycket enklare än vad man kan tro, för om man bara bestämmer sig för att börja leva efter livets träd och lämna kunskapens träd i skymundan, så kommer livet gå in i en helt ny fas. Och det bästa sättet är att ta till sig alla kunskaper som man möter helt neutralt, och att aldrig mer låta sig frestas att provoceras eller hamna i disharmoni baserat på vad kunskaperna säger. Detta arbete kan ta tid, men när man har lärt sig att förhålla sig neutralt till alla kunskaper så kan man bygga sig en karta av alla kunskaper som man har samlat, och genom att sedan beskåda dessa kunskaperna på distans istället för att låta sig förgiftas av dessa, så kommer du förstå att alla dessa kunskaperna är den största anledningen till allt hat och alla konflikter som finns på jorden.

Så försök fortsättningsvis att använda dina kunskaper för att kunna förstå din medmänniska istället för att hata. Försök att använda argument för att förklara hur du tänker istället för att försöka krossa en oliktänkande. Folk av andra åsikter och uppfattningar behöver nämligen inte vara godare eller ondare än dig själv, även om uppfattningen är totalt motsatt.

Det som däremot är viktigt för att kunna leva i det sanna är hur du känner inom dig. För om det är så att du lever ditt liv enligt livets träd och dess filosofi så kommer du att känna det tydligt, nämligen att du alltid kommer att bära med dig en inre frid, ro och harmoni. Så om någon i framtiden har en uppfattning som du inte delar så kommer med din nya insikt aldrig mera att bli arg, irriterad, ledsen eller sårad, detta eftersom att du förstår att personen i fråga besitter just en kunskap, men utan att ha samma neutrala förhållningsätt till kunskaper som du själv lärt dig leva efter.

Gör ett försök, testa att sluta reagera negativt på människors uppfattningar, och försök att istället sträva efter att uppnå total inre harmoni i alla lägen. Det är nämligen genom att lära ut den här förståelsen som alla de kunskaper som du kämpar emot idag kommer kunna besegras. Detta samtidigt som du dödar dina egna kunskaper som gör att andra försöker bekämpa dig idag. Det är nämligen inte tron, tyckandet, tänkandet, åsikten eller ställningstagandet som är det onda, utan bristen på respekt och tolerans för oliktänkande.

Hjälp till och kämpa för en bättre värld genom att hitta det sanna ljuset i dig själv. När du har hittat detta ljus så kan du hjälpa till och tända det sanna ljuset överallt där du rör dig i världen!

– Jimmy Holmevi

By

Ond eller Vilse?

Det finns inga onda människor, det finns bara vilseledande ismer, ideologier, religioner och massmedial propaganda.

Jag tror att alla människor är goda, och första steget att kunna komma närmare en mänsklighet av respekt och tolerans är att försöka studera de människor som man föraktar mest och försöka förstå sig på dessa genom försöka se vad som är den bakomliggande historien är till deras tänkande och agerande.

Det utbredande hatet som bara växer för varje dag är i själva verket grundad på en illusion där man tror att man äger rätten att hata någon, bara för att man tycker att någon annan hatade först. Men allt är ett hjul där A hatar B för att A tror att B hatar C som i sin tur hatar A för att A hatar B och så vidare…

När jag säger att jag inte tror att det finns onda människor så tänker jag på när Jesus dog på korset. Jesus dog inte för att han var ond, eller för att människan var ond, nej, Jesus korsfästes för att folket kollektivt dömde honom utifrån sin oförmåga att tänka själva. Men Jesus förstod i all sin smärta att människor inte var onda då han i Lukasevangeliet 23:34 sade:

Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!

Vi borde alla lära oss av Jesus!

För ondskan som du ser omkring dig är bara en ondska som skapas av att du lärt dig betrakta den som just ondska.

Det är dags att vakna och se den du föraktar i ögonen och fråga, ”Vem är du?”, men utan att bli förvånad om svaret på frågan blir, ”Jag är dina fördomar!”.

– Jimmy Holmevi

By

Avgrundens Ängel och Tvillingtornen

Det är ganska uppenbart att United Airlines Flight 93 som kraschade på ett fält i Pennsylvania egentligen var det plan som skulle ha träffat World Trade Centers byggnad nummer 7…

WTC 7 var en lika kontrollerad demolering som tvillingtornen. Och det verkar inte som att någon tycker att det var konstigt att den byggnaden föll exakt lika dant som tvillingtornen, men utan att något flygplan kollapsade i denna byggnaden???

Nä, United Airlines Flight 93 nådde inte sitt mål, så …man fick skylla på att marken kanske skakade så mycket att WTC 7 också föll som ett korthus…

Kalla mig gärna för konspirationsteoretiker eller vad ni vill, men jag spekulerar hellre än att sväljer lögnerna kring 9/11. För allt vad det gäller den offentliga versionen av händelserna kring 9/11 så är en uppenbar lögn!

Läs Uppenbarelseboken 9:11 (9/11)

Till konung över sig hade de avgrundens ängel, vilkens namn på hebreiska är Abaddon och som på grekiska har namnet Apollyon.

Avgrundens ängel, Abaddon (Apollyon) kallas i på olika engelska versioner av Bibeln för ”The Destroyer”, ”The Angel of The Abyss” och ”The Angel of the Bottomless Pit”

Tror du att faktumet att Uppenbarelseboken 9:11 handlar om förstöraren, avgrundens ängel, eller ängeln av det bottenlösa hålet bara är en slump?

Gör i så fall en bildsökning på ”9 11 memorial” på Google och ta en titt på vad man har byggt för monument för att på ett ytterst ockult sätt hedra avgrundens ängel…

– Jimmy Holmevi

”9 11 memorial” – Bildsökning: Extern Sökning på Google

By

Kämpa mot hat genom att kämpa för tolerans!

Du som bekämpar hat med hat, lägger bara grunden för ännu mera hat. Och detta är debatten om SD är ett bra exempel på…

Men vad lärde Jesus oss??

Se Bibeln – Matteusevangeliet 5:39

Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.

Finns det någon mer än jag som ser något samband med valrörelsens hårda förakt mot SD och resultatet i valet?

Jag tror man ska byta fokus och sluta ”kämpa mot” rasism och istället kämpa för ökad tolerans. Det vill säga att man ”kämpar för” något man tror på istället för att motarbeta det som man tror att någon annan tror på.